SULTANIN MÜSADESEİYLE AÇILAN İBADETHANE : TERZİLER SİNAGOGU

30.01.2019

Osmanlı İmparatorluğu’nun mirascısı olduğumuz görüşü sık sık dile getirilir. Ve çoğumuz “İmparotorluk” tabirinin sadece feth etmek olduğunu zannederiz. Oysa Osmanlı tarihini okudukça, öğrendikçe görürüz ki imparatorlukların temelinde çok kültürlülük vardır. Mesela bu fotoğrafın çekildiği “Terziler Sinagogu” da Osmanlı İmparatorluğ’nun miraslarından biridir.

Sinagog Halifenin topraklarında Yahudi tebası için ibadet etme konusunda gösterdiği hoşgörünün bir sonucudur. 1894 yılında Galata’nın ticari hayatında önemli rol üstlenmiş Yahudi tüccarlar için Osmanlı İmparatoru II Abdülhamit’in müsadesiyle Aşkenaz terziler loncası tarafından bu sinagog inşaa edilir. Özellikle 19 yy sonlarına doğru Avrupa’daki güç dengeleri değişir, Avusturya Macaristan İmparatorluğu hem askeri, hem de ekonomik olarak Avrupa’nın güçlü devletlerinden biri olur. Ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da askeri ve ekonomik açıdan önemli bir müttefiki haline gelir. Osmanlı sınırları içinde sayıları artan Alman ve Avusturya kökenli Aşkenazlar’ın refahı kendilerine tanınan imtiyazlar nedeniyle yükselir. Aşkenazlar Osmanlı topraklarına 1492 yılında II Beyazıt tarafından kabul edilen Sefarad Yahudileri’ni temsil eden dini otorite ile bazı sorunlar yaşanmaya başlar Bu durum Osmanlı topraklarındaki Aşkenazi yahudilerinin dini özerklik taleplerini de gündeme getirir. Hahambaşılık ise Aşkenaz ve Sefarad ayrımı yapmadan tek Yahudi cemaati olarak varlıklarını sürdürmekten yanadır. Rekabet çekişmelere ve çatışmalara yol açar. İzmir’de bir Eşkenaz Sinagogu açılır Tansiyon son derece yükselir. Hahambaşılık valiliğe başvurarak bu sinagoga giriş çıkışı polis zoruyla  engellemeye çalışır. Bu mücadeleler sırasında Avusturya Yahudi Cemaati devreye girer Taraflar tavizler vererek bir mutabakata varırlar. Ancak Yahudi cemaati arasındaki çekişmeler bir türlü yatışmaz. 1912 yılına kadar süren mücadeleler sonucunda Askenazi Cemaati merkezi Galata olan bir bucak yönetimi hakkını kazanır Ve Mare de Hatra yani “o yerin efendisi” anlamına gelen bir ünvan ve mühür kullanma hakkını elde eder. Bugün tüm bu çekişmelerin Halife’nin hüküm sürdüğü topraklarda yaşandığına inanmak nerede ise imkansızdı Sinagog günümüzde bir sanat merkezidir

Oğuz Otay

Oğuz Otay

Geziyoruz; öğreniyoruz ve eğleniyoruz...

devamı

Yorum Yaz

CAPTCHA code