KAMANTOLAŞMA NEDİR DESEM?

11.03.2019

1873 yılında inşaa edilen Yakut Han bulunduğu daracık sokakta, önünden geçerken sadece meraklılarca fark edilen bir bina. Tepebaşı’daki (eski) ABD Sefaretini ve Tophane’deki İtalyan Hastanesinin de mimarı olan  İtalyan Mimar Stampa tarafından inşaa edilmiş. Han, Seferad Yahudisi olan ve 1492'de İspanya'dan kaçarak önce Venedik, sonra da İstanbul’a gelen Kamondo ailesinin onlarca, yüzlerce taşınmazından sadece biridir. Aile’nin ismi olan Kamondo aslında “Dünya Evi” anlamına gelir. Ve aile adına yakışır şekilde tam bir emlak zenginidir.  18 yy ile birlikte İstanbul ticaret hayatında faliyet gösteren ailenin iki ferdi Ishak ve Salomon kardeşler 1802’de İshak Kamondo ve Şürekası adlı bankayı kurar. Kısa sürede uluslararası şöhrete sahip bir banka olur. Abduülhamit tarafından bankanın açtığı kredilerin teminatı olacak şekilde verilen emlakların kredinin ödenmediği durumda  aile üzerine geçirilebilmesi için kişiye özel düzenleme yapılır. Bu yapılırken de bir not düşülür, kimseye emsal olmaması kaydı şartıyla diye. Aile Osmanlı İmp. adna Kırım Savaşı’nın da finansörlüğünü yapar. Ailenin emlakları arasında Galata ve Pera’da hanlar, apartmanlar, dükkanlar, Boğaz’da yalılar, Çamlıca’da bağ, Çorlu’da çiftlik, Hasköy’de okul, Beykoz’da fabrika derken zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış misali yazarken parmaklarım yoruldu. Sermet Muhtar Alus’dan öğrendiğimize göre halk arasında ailenin ismi yanlış kullanılarak Kamanto şeklinde telaffuz edilir ve çok zengin olanları da anlatabilmek için Kamantolaşmış denirmiş. İshak Kamondo ve Şürekası unvanlı banka, Şirket-i Hayriye ve Dersaadet Tramvay Şirketi'nin ortaklarından ve Beyoğlu Belediyesi’nin de (Altıncı Daire-i Belediye)  kuruluşuna katkıda bulunan zenginlerdendir. Malum Belediye’de görev alacaklar o dönemde zenginlerden seçilirdi. Sonra işleri daha da büyütmek için Paris’e yerleşilir. Paris’te hem finans, hem de sanat dünyasının renkli simalarından olan Salomon Kamondo ölünce vasiyeti üzerine İstanbul’a getirilir ve bugün harap haldeki anıt mezara gömülür. Aileden  geriye kalan ve en çok bilinen yapı Bankalar Caddesi’den Galata’ya çıkan 8 şeklindeki Kamondo Merdivenleri’dir. 

Oğuz Otay

Oğuz Otay

Geziyoruz; öğreniyoruz ve eğleniyoruz...

devamı

Yorum Yaz

CAPTCHA code