KALENDERHANE CAMİİ - KABAHATLER ALENİ, SEVAPLAR GİZLİ

20.12.2018

KALENDERHANE CAMİİ - KABAHATLER ALENİ, SEVAPLAR GİZLİ

Kilise camiiye çevrildikten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethinde yararlılıkları dokunan Kalenderi tarikatına tahsis edilir. Kalenderiler İran ve Horasan menşeğli bir tasavuf tarikatıdır. Bir çok kaynakta “Kabahatler aleni, sevaplar gizli” diyen Melamilerle birlikte anılırlar. Melamilikten etkilen Kalenderiler için ibadetin şekli, hatta ibadenin kendisi bile önemli değildir. Asıl olan kalbin temizliği ve Hak sevgisi ile dolu olmasıdır. Dünyayı ve dünyevî değerleri umursamayan, içinde yaşadıkları toplumun, toplumsal düzenin inanç ve geleneklerine karşı çıkan, bunu kılık kıyafet, tutum ve davranışlarıyla gündelik hayatlarına da yansıtan sûfîlere kalender, bunların temsil ettiği tasavvufî zümrelere de genel olarak kalenderiyye veya kalenderîlik adı verilir. Kalenderin Farsça’da “iri yarı, kaba” anlamındaki kalanter (Türkçe’de kalantor)’dan geldiği de söylenir. Farsça’da “ağır yük taşıyan, ağır yük altına girmiş bulunan” mânasına gelen bir kelimeden türetildiği de söylenir. Takipçileri oldukları Melamiler gibi kılık kıyafetlerinin (sarık, cüppe vs) kendilerine dini ayrıcalık sağlayacak olduğuna inandıklarından bunları kullanmayı red etmekle kalmazlar öldükten sonra dahi mezar taşlarının kendilerine şan, şöhret ve mevki sağlamasından utanırlar.  Melamiler gib dümdüz mezar taşlarına başsız ayaksız anlamına gelen bi-ser ü pa denir. Dilimizdeki Kalendermeşrep tabiri de onlardan gelir.

Oğuz Otay

Oğuz Otay

Geziyoruz; öğreniyoruz ve eğleniyoruz...

devamı

Yorum Yaz

CAPTCHA code