HÜZÜNLÜ HİKAYE, ZARİF CAMİİ : KAPTAN PAŞA CAMİİ

05.01.2019

HÜZÜNLÜ HİKAYE, ZARİF CAMİİ : KAPTAN PAŞA CAMİİ

Derler ya “Yiğit namıyla anılır” diye, biz de öyle yapalım ve Üsküdar Doğancılar’daki bu camii yaptıran (daha doğrusu 1499 tarihli bir camiyi ihya eden) zatı her iki lakabıyla birlikte takdim edelim Kaymak Mustafa Paşa veya Atlamacı Mustafa Paşa. Neden Kaymak lakabı ile anıldığı bilinmese de, Atlamacı lakabını Osmanlı bürokrasisinde bir çok mevkiyi “atlayarak” donanmanın en üst makamı olan Kaptanı Derya’lığa getirilmesinden aldığı söylenir. 

Peki bu hızlı yükseliş bileğinin hakkı ile mi olmuş derseniz, onu da anlatayım. Padişah III Ahmet tahta geçtiği 1703 senesinden sonraki 15 yıllık dönemde 12 sadrazam göreve getirir ve azleder. Sonunda bakar olmayacak damadı olan Nevşehirli (Damat) İbrahim Paşa’yı sadrazamlığa getirir. Sadrazam da yıllar sonra kızlarından birini hikayemizin kahramanı Atlamacı Mustafa Paşa’yla evlendirir ve hızlı yükseliş başlar. Devir uzun yıllardır barışın, huzurun sürdüğü, ülkenin batı tarzı yaşamı ve üretimi hayata geçirdiği, bununla birlikte de zevk-i sefanın hüküm sürdüğü Lale Devri’dir. Sadrazamın kilit noktalara eş, dost ve akrabalarını ataması ve bunların çok uzun süre bu görevde kalması halk arasında huzursuzluklara yol açar. İşler yolunda gitmez. Patrona Halil adında bir hamam tellağının az sayıda kişiyle başlattığı isyan, tüm İstanbul’a hızla yayılır. O gün İstanbul’un fethinden bugüne kadar ezan okunmayan ve cuma namazı kılınmayan tek gündür. İsyancılar, arasında sadrazam ve Atlamacı Mustafa Paşa’nın da bulunduğu 37 kişinin kellesini ister. Padişah isyanı bastıramayacağını anlayınca sadrazamının ve Atlamacı’nın da arasında bulunduğu kişileri azleder. Ancak bu kişiler azledilmekle kurtulamazlar, isyancılar tarafından öldürülürler. İsyancılar gemi azıya alır. III Ahmet de tahtan indirilir ve yerine I Mahmut Padişah olur ve bir devir sona erer. 

Zenginliği ve yaptığı hayır işleri ile bilinen Atlamacı Mustafa Paşa’nın işlerinden biri de Babakale’deki balıkçı barınağıdır. İsyandan hemen önce inşaasına başlanan barınak isyan sebebi ile yarım kalır. Tam tamına 332 yıl sonra 2010 yılında inşaat bitirilir ve hizmete sokulur. Devlette devamlılık esastır dedikleri bu olsa gerek.

Oğuz Otay

Oğuz Otay

Geziyoruz; öğreniyoruz ve eğleniyoruz...

devamı

Yorum Yaz

CAPTCHA code